تنظیمات
قلم چاپ اندازه فونت
نسخه چاپی/شهر کتاب
تاریخ : یکشنبه 23 تیر 1398 کد مطلب:18383
گروه: دوره‌های آموزشی

نگاهی به دوره‌های آموزشی تابستانی شهر کتاب

چهار دوره‌ی آموزشی تابستان شهر کتاب اعلام شد:

دوره‌های آموزشی شهر کتاب در تابستان ۱۳۹۸ به شرح ذیل است:

 

دوره‌ی بازخوانی مقالات شمس

استاد: دکتر محمودرضا اسفندیار

 

دوره‌ی بازخوانی معارف

استاد: دکتر محمودرضا اسفندیار

 

دوره‌ی حافظ و گوته

استاد: دکتر نوید نادری

http://www.bookcity.org/detail/18383