تنظیمات
قلم چاپ اندازه فونت
نسخه چاپی/شهر کتاب
تاریخ : شنبه 18 دی 1400 کد مطلب:29092
گروه: تازه‌های کتاب

مثنوی در صفت بنگاله

کتاب «مثنوی در صفت بنگاله» توسط کتابخانه مرکزی دانشگاه داکا، در کشور بنگلادش به چاپ رسیده‌است

کتاب «مثنوی در صفت بنگاله»، توسط«ابوالبرکات مُنیر لاهوری»، حدود ۴۰۰ سال پیش، به فارسی سروده شده، و شاعر، مشاهدات خود را از ورود به خطۀ بنگال و دورۀ اقامت در آنجا، در زمینه های مختلف بیان کرده است، از جمله: هوای گرم و مرطوب، بارانهای زیاد، گلهای زیبا و رنگارنگ، سرسبزی فراوان، میوه های متنوع و گوناگون، حیوانات متعدد، همچون فیل و کرگدن و غیره، همه را ذکر کرده و خصوصیات آنها را نیز برشمرده است.
شاعر کاملاً به زبان فارسی مسلط بوده و حتی الفاظ و عبارتهایی که امروز هم در ایران به کار می‌رود، در شعر خود آورده است. هنرِ منیر علاوه بر ذوق شعری و برخورداری از تواناییهای فطری شعری، آن است که باز هم بنا به آنچه خود گفته، این مثنوی را در 955 بیت و در ۱۴ روز سروده است.
منیر، در این مثنوی پس از حمد خداوند و نعت رسول(ص) به مدح «سیف خان حاکم بنگاله» می‌پردازد و بعد از آن آمدن نواب از اکبرآباد، رفتن به بنگاله، تعریف رود گنگ یا به عبارتی دیگر دریای گنگ و... می‌پردازد.
در بیان سیر کشتی در آن رودخانه، و شکایتی که از روزگار و چرخ بد رفتار دارد و آزاری که از پشه‌ها می‌بیند و در مَذمّت پشه اشعاری نیکو می‌سراید، بعد از آن به تعریف بنگال و سرزمین بنگال می‌پردازد و در تعریف چشمه، سبزه، گلها، درختها و حیوانات سرزمین بنگال، و... مطالب خود را ادامه می‌دهد.
این کتاب، توسط دکتر «محمد ابوالکلام سرکار»، استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه داکا، و دکتر «محمدکاظم کهدویی»، استاد بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزدِ ایران(اعزامی به دانشگاه داکا) با مقدمه و تعلیقات، تصحیحی نو شده، و در دسامبر 2021 توسط کتابخانه مرکزی دانشگاه داکا، در کشور بنگلادش به زیور طبع آراسته شده است.

http://www.bookcity.org/detail/29092