تنظیمات
قلم چاپ اندازه فونت
نسخه چاپی/شهر کتاب
تاریخ : دوشنبه 16 آبان 1401 کد مطلب:30819
گروه: تازه‌های کتاب

چاپ پنجم کتاب «قره‌العین» منتشر شد

از ویژگی‌های این کتاب، تحلیل و جمع‌بندی نهایی است که با عنوان «سخن پایانی» در پایان سرگذشت قره‌‌العین به چاپ رسیده است.

چاپ پنجم کتاب «قره‌العین» (زندگی، عقیده و مرگ)  در آبان سال ۱۴۰۱ توسط انتشارات علمی منتشر شد.
یکی از شخصیت‌های تاریخی که تا کنون چهرۀ واقعی او به درستی شناخته نشده، ام‌السلمۀ برغانی ملقب به طاهرۀ قره‌العین است. شگفت‌انگیز است که در مورد بسیاری از وقایع سرگذشت وی دانسته‌های روشنی وجود ندارد و منابع موجود، اطلاعات یکسانی را در این خصوص ارائه نکرده‌اند که همین مسئله باعث شده است چهرۀ واقعی او بیشتر در غبار ابهام‌ها، افسانه‌ها و دروغ‌ها پنهان شود.
با توجه به این که تا کنون تحقیق جامعی که دربرگیرندۀ تمامی وقایع و حقایق سرگذشت قره‌العین باشد انجام نشده است، در کتاب حاضر سعی بر این بوده است با بهره‌گیری از کتب تاریخی (موافق و مخالف) و مطالب نویافته، چهرۀ واقعی او ترسیم شود.   
از ویژگی‌های این کتاب، تحلیل و جمع‌بندی نهایی است که با عنوان «سخن پایانی» در پایان سرگذشت قره‌‌العین به چاپ رسیده است. یکی از موارد مهم این نتیجه‌گیری، اثبات وابسته نبودن او به بهائیت است که این موضوع به شدت مورد بهره‌برداری تبلیغاتی بهائیت قرار دارد.
از دیگر مطالب مهم کتاب، نقل اشعاری از قره‌العین است که به طور قطع و یقین سرودۀ اوست. در این بخش، با دلایل متقن اثبات شده که شعر «گر به تو افتدم نظر چهره به چهره رو به رو» نمی تواند به هیچ وجه سرودۀ قره‌العین باشد.

http://www.bookcity.org/detail/30819