تنظیمات
قلم چاپ اندازه فونت
نسخه چاپی/شهر کتاب
تاریخ : دوشنبه 23 آبان 1401 کد مطلب:30865
گروه: اخبار شهر کتاب

«شست‌وشوی مغزی» پرفروش شد

فهرست پرفروش‌های شهر کتاب ساعی

فهرست پرفروش‌های شهر کتاب ساعی اعلام شد:

افسانه فردگرایی / پیتر ال. کالرو / هادی جلیلی / نشر بیدگل / ۱۷۰۰۰۰ تومان
روسیه بدون پوتین / تونی وود / پیروز اشرف / انتشارات جهان کتاب / ۹۰۰۰۰ تومان
روشنفکران و دولت در ایران / نگین نبوی / ترجمهٔ حسن فشارکی / نشر شیرازه / ۱۱۰۰۰۰ تومان
عوضی / ژوئل اگلوف / اصغر نوری / نشر افق / ۷۰۰۰۰ تومان
آشنایی با هنر پرسشگری سقراطی / لیندا الدر - ریچارد پل / پیام یزدانی / نشر اختران / ۷۰۰۰۰ تومان
زن بودن / تونی گرنت / فروزان گنجی‌زاده / نشر ورجاوند / ۹۵۰۰۰ تومان
سایکوسیس ۴:۴۸ / سارا کین / عرفان خلاقی / نشر بیدگل / ۵۴۰۰۰ تومان
عکس‌های دونفره / اسماعیل جمشیدی / نشر علم / ۱۵۵۰۰۰ تومان
شست‌وشوی مغزی / کاتلین تیلور / سعید صدرالاشرافی / نشر گل‌آذین / ۱۹۵۰۰۰ تومان
خمی از شراب ربانی / محمدعلی موحد / نشر ماهی / ۱۶۰۰۰۰ تومان

 

http://www.bookcity.org/detail/30865