تنظیمات
قلم چاپ اندازه فونت
نسخه چاپی/شهر کتاب
تاریخ : چهارشنبه 2 آذر 1401 کد مطلب:30928
گروه: گفت‌وگو

نتیجه خشم، انتقام است

گفت‌وگو با امیرحسین جلالی ندوشن، رئیس کمیته پیشگیری از خودکشی انجمن علمی روانپزشکان ایران:

شرق: گفت‌وگو با امیرحسین جلالی ندوشن، رئیس کمیته پیشگیری از خودکشی انجمن علمی روانپزشکان ایران:

جلالی ندوشن در این گفت‌وگو به تشریح روحی و روانی جامعه در اعتراضات اخیر پرداخته است.

این گفت‌وگو را در این لینک ببینید.

 

 

 

http://www.bookcity.org/detail/30928