تنظیمات
قلم چاپ اندازه فونت
نسخه چاپی/شهر کتاب
تاریخ : یکشنبه 2 بهمن 1401 کد مطلب:31274
گروه: اخبار شهر کتاب

«همه‌چیز درباره خانه» پرفروش شد

فهرست پرفروش‌های شهر کتاب ساعی

فهرست پرفروش‌های شهر کتاب ساعی بدین شرح اعلام شد:

پیش از آن‌که قهوه سرد شود / توشیکازو کاواگوچی / مهسا ملک‌مرزبان / نشر چشمه / ۸۸۰۰۰ تومان

زیستن در روزگار سخت / پما چودرون / حسین میرشکرایی / نشر مثلث / ۸۸۰۰۰ تومان

ما هماهنگ شده‌ایم / کای اشتریت ماتر / مسعود یوسف‌حصیرچین / نشر ققنوس / ۱۵۰۰۰۰ تومان

همه‌چیز درباره خانه / مایکل الن فاکس / مهدی نصراله‌زاده / نشر بیدگل / ۹۸۰۰۰ تومان

نیلوفر و مرداب / تیچ نات هان / علی امیرآبادی / نشر بیدگل / ۵۵۰۰۰ تومان

در دفاع از فهم / آلبر کامو / محمدمهدی شجاعی / نشر چشمه / ۱۳۸۰۰۰ تومان

قهرمان هزارچهره / جوزف کمبل / شادی خسروپناه / نشر گل آفتاب / ۱۸۵۰۰۰ تومان

افسانه فردگرایی / پیتر ال. کالرو / هادی جلیلی / نشر بیدگل / ۱۷۰۰۰۰ تومان

آموزش دانش سیاسی / حسین بشیریه / نشر نگاه معاصر / ۱۶۰۰۰۰ تومان

آیشمن در اورشلیم / هانا آرنت / زهرا شمس / نشر برج / ۱۵۰۰۰۰ تومان

 

http://www.bookcity.org/detail/31274