تنظیمات
قلم چاپ اندازه فونت
نسخه چاپی/شهر کتاب
تاریخ : سه شنبه 4 بهمن 1401 کد مطلب:31298
گروه: تازه‌های کتاب

وزن شعر عروضی فارسی

امید طبیب‌زاده

وزن شعر عروضی فارسی / تحلیل و طبقه‌بندی براساس تقطیع اتانینی و نظریه واج‌شناسی نوایی
امید طبیب‌زاده
چاپ اول ۱۴۰۱، پژوهشگاه علوم انسانی
قطع وزیری، ۴۷۴صفحه، جلد شومیز
قیمت: ۳۸۰۰۰۰تومان

وزن شعر را می توان از حیث «قواعد تقطیع»، «شیوه تقطیع»، «طبقه بندی» و «توصیف نظری» بررسی کرد. نویسنده این کتاب برای قواعد تقطیع از روش ابوالحسن نجفی، برای شیوه تقطیع از رویکرد اتانینی موسیقی دانانی چون مهدی آذرسینا و ساسان فاطمی برای طبقه بندی از روش عروض دانانی همچون الول - ساتن و علی اصغر قهرمانی مقبل، و بالاخره برای توصیف نظری از انگاره واج شناسی نوایی خاصه رویکرد بروس هیز و نسپور و فوگل، بهره برده است. بخش طبقه بندی این کتاب شامل حدود ۸۰۰ انگاره وزنی بالقوه و بالفعلی است که هرکدام با استفاده از شیوه ای سه رقمی نامگذاری شده است و بخش فهرست الفبایی شواهد آن نیز مشتمل بر بیش از ۱۴۰۰ مصراع نخست ابیاتی است که نویسنده آنها را از دو پیکره مفصل وزن های شعر فارسی استخراج کرده و هر مصراع را به سه شیوۀ گوناگون سنتی و نجفی و اتانینی تقطیع کرده است.

 

 

http://www.bookcity.org/detail/31298